Mystical time 3.-Scrollon 2/2

30. září 2012 v 12:44 | Cestakrve

"Tak a jsme v háji pánové," vzdychl si Brian.

"Nikdy nejsme v úplném háji," přikrčil se Alex a v žlutých očích mu zajiskřilo.

Nick ho napodobil a škodolibě se na vojáky před sebou usmál, "na ně!"Na to se všech pět rozeběhlo proti zátarasu. Kopali, kousali, škrábali, ale vojáků bylo příliš mnoho. Sedm jich naskákalo na Kevinův hřbet a pověsili se mu na ruce, takže koňské tělo povalili na bok. Zatímco jedni na něj mířili kopími, další mu svazovali ruce k tělu a na kopyta dávali řetězy. Howie se zrovna zabýval třemi vojáky, kteří kolem něj kroužili a systematicky na něj útočili. Díky elfí mrštnosti se většině ran vyhnul. To ale nečekal, že se tam přidá čtvrtý, který s sebou přinese síť. Když se snažil vymotat, jeden z nich mu přidupl ruku k zemi a druhý mu dal pěstí do tváře. Z úst mu vytryskla krev, ale nehodlal se vzdát a pořád sebou mlel.

Nick používal metodu "čím brutálněji, tím lépe" takže kolem sebe kopal a rozmachoval se tak vehementně, že se mu vojáci stranili a snažili se k němu dostat nějakým nekrytým místem. Problém byl v tom, že v tom víru rukou a nohou žádné slabé místo nenacházeli.

Brian neuměl bojovat. Proto roztáhl křídla a snažil se v malé místnosti máchnout, aby se vznesl a mohl pomoct shora. Jen rozložil křídla a jednou máchl, odkudsi z davu se vymrštilo několik ostrých háků na řetězech, které se nebohému andělovi zaryly do křídel a stáhly ho k zemi. Bolestí chvíli nevěděl, kde je. Ležel na tváři na studené zemi a slyšel hlasy svých přátel. Slyšel, jak Kevin, při pohledu na padlého přítele, začal ržát a chřestit řetězy v marné snaze se osvobodit. Slyšel hlasy vojáků a viděl i jejich boty, jak se přibližují. Najednou se hlasy slily do jednoho velkého děsivého křiku. Najednou začalo být velké horko. Boty, které mu stály u hlavy, se rozprchly na všechny strany. Před padlým andělem se zastavila dvojice známých botasek. Horko bylo neúnosné. Zvedl hlavu. Nad ním stál Alex. Vzduch kolem něj se tetelil horkem. Kůže mu znachověla, jakoby měl velkou horečku a žluté oči plály jako dvě sirná jezera.

"Jak ti je?" zeptal se a jeho hlas se nesl chodbou a naháněl husí kůži i ostatním Backstreetům. Brian zaúpěl. Bělostná pera pokryla rudá barva. Tak moc ho bolela záda, palčivá bolest mu vystřelovala až do rukou. Nemohl se zvednout. Když na něj Alex sáhl, sykl. Na jeho bledé paži zanechal démon červený otisk.

"Promiň, já nerad," dřepl si před něj.

Nick přiběhl a Brianovi pomohl na kolena. Když se snažil vytáhnout háky, Brian zamžikal a začal se chvět, tak je raději nechal, kde byly. Několik vojáků tam zůstalo, ti, kteří drželi Howieho u země a ti, kteří pořád mířili Kevinovi na hruď a krk. Ostatní se buďto schovali do stínů chodby, nebo utekli pryč.

"Že jsme jim ale dali na frak, co?" smál se Alex a zle se zašklebil na tu skupinku držící Howa. Ti ucukli a namířili na něj svá kopí. Alex se začal znovu smát a horko kolem něj se rozšířilo, až si pod ním klečící Nick musel zakrýt oči.

"Jestli nás okamžitě nepustíte, stane se něco hrozného," rozpažil a vojáci začali s ječením odhazovat své meče, které se rozpálili do běla. Alex připažil, vedro se zatetelilo, zhouplo a vytvořilo kolem něj syčící oblak narudlého vzduchu. Jeho ďábelský smích najednou utichl, jako když utne. Nick zvedl hlavu. Alex se překvapeně podíval na svou hruď. Trčela z ní rukojeť dýky. Přesně v místech srdce. Sáhl na ní. Vězela v jeho těle tak dokonale, jakoby splynuli v jedno. Klekl na kolena, pohled stále upřený na tu chladnou ocel ve své hrudi. Tělem se mu začal šířit chlad. Začal se mu motat svět. Raději si sedl, ale točení nepřestávalo. Všiml si, jak se nad něj naklání Nick. Neslyšel, co říká, ale v jeho tváři se zračilo čiré zoufalství. Nelíbilo se mu to. Neměl rád, když se takhle tváří. Raději zavřel oči.

"Alexi!" zařval Nick a začal se svým přítelem lomcovat. Neřešil, že jeho tělo pořád pálí, snažil se ho probudit.

Howie kousl svého věznitele do nohy a konečně se vymotal ze sítě a přilezl urychleně k ostatním.

"Že to není pravda," kroutil Nick hlavou a snažil se mermomocí nahmatat démonovi tep. Jasně cítil, jak z jeho těla uniká teplo. Kevin začal řvát a kopat a zmítat se. Jeho věznitelům dalo práci ho udržet v lehu.

"Jak se to stalo?" rozhlédl se Howie. Tvář mu ztuhla, když viděl, že proti nim jde o své sluhy opřená Lliandora a krutě se usmívá. Kolem ní šla eskorta vojáků, kteří předtím utekli.

"Nejen ty umíš vrhat nože," usmála se na skupinku, klečící nad jejich padlým druhem.

Nickovi se začala třást ramena. Se slzami v očích vyskočil a vrhl se na ženu. V poslední chvíli ho stihl Howie chytit kolem pasu a strhnout ho na zem. Nechtěli přijít o dalšího přítele. Brian seděl zhrouceně nad Alexem, krvavá křídla složená na zemi a tiše se za něj modlil.

"Svažte je," mávla panovnice ledabyle rukou. Vojáci se na něj vrhli s novou vervou.

Nebránili se. Neměli ani sílu se jim vzepřít. Brian přes slzy ani neviděl ostatní. Když zatáhli za jejich pouta, Nick se začal zoufale mlít a křičet Alexovo jméno. Snažil se k mrtvému tělu dostat zpět. Několik ran pěstí do tváře ho donutilo odvrátit uslzenou tvář.

Když je vedli kolem, Lliandora je zadržela. Přikázala přivést Howieho blíž. Ochable visel v rukou svých věznitelů. Odhrnula mu vlasy z čela a strčila mu je za dlouhé ucho, "tohohle ne," zavrněla sladce a pohladila ho po tváři. Howie se zamračil a zkusmo trhl pouty, Vojáci ho sevřeli a odtáhli na opačnou stranu, než ostatní. Backstreeti se z posledních sil snažili dostat z pout. Nemohli jim takhle krutě vzít Alexe a potom od nich oddělit i Howieho.

Hodili je do temné kobky. Kevinova kopyta nechali v poutech, kolem krku mu dali obojek, jeho ž řetěz provlékli okovem ve stěně. Nickovi připoutali ruce nad hlavou do jednoho kruhu. Briana nemuseli poutat. Tři háky v zarudlých křídlech stačily natolik, aby byl anděl znehybněn na dost dlouhou dobu. Ani se mu je nepokusili vyndat, jen jejich těžké řetězy pohodili kolem a zamkli za sebou dveře kobky."Moc sebou neházej, mladíku," pokáral Howieho vojevůdce Drignin, když ho vedli chodbou pryč od přátel. "Jestli na tobě paní uvidí jediný škrábanec, budeš mít tu poctu vidět, jak tvé přátelé umírají." Zasmál se a How těžce polkl. Voják ale neustával v řeči, zatímco vlekli vězně nahoru do bílého panství.

"Tvému okřídlenému kamarádíčkovi nejdřív postupně vytrhám celá křídla. Peříčko po peříčku. Kůže se musí nejdřív spařit, aby šly dolů líp. Tomu zvířeti dovolíme pohled na jeho vlastní srdce, to víš, že kentaur má srdce dvě? A toho kluka," zamyslel se "inu bude se hodit do mé vlastní armády. Vcvyk bude sice drsnější, než u ostatních rekrutů, ale pevně věřím v to, že ho nakonec zlomím" podíval se na Howieho a usmál se. Pohled mu chladně oplatil. Potají skřípal zuby a svolával na jeho hlavu všechny démony světa.

"Co myslíte, že s Howardem udělají?" řekl po drahné době ticha Nick.

Kevin zakroutil hlavou a popotáhl si obojek na krku. Nepříjemně ho tlačil. "Tuším, že v tom má něco do činění jeho rasa."

"Myslíš napůl Ir, napůl Španěl?"

Kevin se na mladého kamaráda naštvaně podíval, "ne, myslím to, že je elf. Copak sis nevšiml, jak se té babě rozzářily oči, když si všimla jeho uší?!" poklepal si na vlastní boltec.

"Stejně máme pramálo šancí, jak zjistit, co se za tím vážně skrývá," vzdychl Nick a stočil pohled na anděla. Brian seděl stočený v rohu a modlil se. Nick si odfrkl. To jim v tuhle chvíli tak pomůže."Co po mě chcete ksakru?!" Házel sebou Howie v řetězech. Znovu se mu na ruce a pas pověsili vojáci, aby jejich paní ještě neublížil. Dovláčeli ho zpět do trůnního sálu. Lliandora se opět ladně usadila na svůj trůn.

"Jen si bojuj, chlapče," bavila se pohledem na toho zpupného mladíka, který se nevzdával, ani když už bylo po boji. "Ukrývá se v tobě tolik síly, můj mladý elfe," naklonila se na svém trůnu dopředu. Howie se přestal zmítat a poslouchal jí.

"Já ale potřebuju víc, než to. Chci tvou nesmrtelnost."

"A kurva," vytřeštil Howie oči.Kevin si nemohl ani sednout, aby si odpočinul, takže nepohodlně usnul ve stoje, opřený koňským bokem o vlhkou zeť. Nick neměl na vybranou, než se pověsit na ruce a složit hlavu na paži. Brianovy tlumené modlitby se nesly zatuchlou místností, odrážely se od stěn a mizely v okýnku několik metrů nad nimi.

Ozvalo se rachocení klíčů v zámku. Nick a Kevin otevřeli oči. Brian se nepohnul ze svého koutku. Dva vojáci jim nesli jídlo. Neřešili, jak se najedí, oni měli jen příkaz jim tam něco přinést. Nesli tři dřevěné misky a malý pecínek chleba. Položili to doprostřed místnosti a podívali se na sebe a ušklíbli se. Co jejich panovnice nevidí…

Otočili se a oba najednou ťali Nickovi pěstí do žaludku. Mladík se zkroutil a hekl, až ztratil dech. Kevin udělal krok kupředu, ale obojek mu dál nedovolil jít.

"Zkus mi odporovat," chechtal se chlap Nickovi do bolestí zkroucené tváře.

"Koukej na ně," smál se jeden," jsou jako zvěř."

"Vždyť jsou to zvířata," odpověděl druhý a plivl kentaurovi před kopyta.

"Myslíš, že si s nima Lliandora taky pohraje, jako s tím prckem?" rozhlédl se voják se škodolibým úsměvem, jak tahle zpráva zapůsobí na vězně.

Nick a Kevin vytřeštili oči.

"Myslíš, že jí k něčemu tyhle chudinky budou? Ne. Ona chtěla jenom toho elfa. A jeho nesmrtelnost," zachechtal se a otočil se k odchodu. Stejně tak jeho partner.

Kolem se mihl stín a zašustila křídla. Voják, který šel za svým přítelem, zachroptěl a svalil se k zemi. Prvního popadly štíhlé ruce kolem krku a sevřely tak, že mu nezůstal žádný vzduch.

"Zkus mi odporovat," šeptl mu anděl do ucha a trhl mu hlavou. Ozvalo se rupnutí, chlap ani necekl a svalil se jako pytel brambor k zemi.

"Bacha!" vyjekl Nick, když se první voják sbíral ze země a hodlal skočit na anděla. Nick se vzepře v poutech a ignorujíc palčivou bolest v zápěstí, vyšvihl nohy a omotal je vojákovi kolem pasu. Stáhl ho tak znovu k zemi a kopancem ho poslal do říše snů-

Nevěřícně se zakoukali na jejich zázračně uzdraveného přítele. Háky ležely zkrvavené v koutě, ale na Brianových křídlech nebyla vidět ani stopa po ranách.

"Jak jsi to dokázal?" hekl Kevin a ukázal na vojáky, na háky a na jeho křídla, aby tím vše obsáhl.

"Modlitba pomůže vždycky," rozhodil Brian ruce a usmál se. Potom jim pomohl z pout. Museli najít Howieho dřív, než mu ta stárnoucí ježibaba vezme jeho mladý život."Za chvíli budeš jen můj," šeptla panovnice a kráčela před svým vězněm v nádherném bílém rouchu. Podpírali jí dva svalnatí sluhové a další dva za ní nesli na podušce perletí vykládanou dýku a starou popraskanou knihu.

"Až sluníčko zfialoví," zavrčel Howie a přišlápl jí bílý háv, který se za ní táhl. Panovnice vyjekla a padla na kolena. Howie se začal smát a málem si překousl jazyk, jak dostal pár ran do zad a do zátylku. Jen královnin křik je zastavil předtím, než mu bodli kopí do páteře.

"Jestli mu zkřivíte vlas, budete o kus těla menší," přejela si žena ukazováčkem po krku a vojáci se jako jeden chytili za hrdla.

Howie byl honosně oblečený a napůl smířený se svým osudem. Dostal kolem krku obojek a na ruce menší, ale stejně odolná, pouta. Jeho věznitelé ho chladnou ocelí v zádech hnali ven na slunce. Mířili do kaple. Venku už se srotila snad celá vesnice. Neprovolávali své paní slávu. Zdálo se, že tam jsou dokonce nedobrovolně. Soustrastně se dívali po Howiem a on jim pohledy oplácel.

"Tak šlapej chlapečku." Šeptl drsně jeden z vojáků, chytil Howa za záda a tlačil ho po prachové cestičce. Elf za sebou nechával solidní cestičku, jak se snažil brzdit.

Proboha kluci pomoc.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama