3. Just to be close to you

27. února 2010 v 21:11 | Cestakrve |  With Love,Howie.
Copak se stane, když se král pro něco rozhodne?
Třetí díl With Love, HowieELH

Když se rozednilo, ani jeden se neodvažoval jít tomu druhému popřát dobré ráno. Bell ležela na posteli a poslouchala,jak venku šveholí ptáci.Howie stál v obývacím pokoji u okna s rukama za zády a prohlížel si přírodu,která se rýsovala před hradem.
Za dveřmi do chodby kdosi přešel a zastavils e u dveří do jejich komnaty. Klika cvakla.
Howie se zhrozil a zaběhl k Belle do pokoje.Vyskočila do sedu.
"Howie co se..?" nedopověděla, když se do obývacího pokoje kdosi dostal a začal volat její jméno. "To je král ksakru..honem!" chytila Howa za ruku a schovala ho za dveře,které se otevíraly do pokoje.
Král vešel s mírným úsměvem na rtech.
Bell se začala zubit a nutila pohledem Howa schovat se víc ke zdi, jen aby ho šlechtic neviděl.
"Má milá..." pohladil jí král po tváři a ona mu už z principu ucukla. Trochu se uchichtla, když viděla pod panovníkovým okem pořádný monokl a trochu pokřivené rty od krvavého souboje s jejím ochráncem.
"Zítra uspořádáme předsvatební hostinu má nejdražší."
Bell na něj vytřeštila oči, co si to dovoluje rozhodovat za ní. Na svatbu ještě ani nepomyslela, a kdyby, rozhodně ne s ním.

Strčila do krále a zhnuseně se odvrátila.
"Šlechtic se urazil. "Však ty budeš vstřícnější!" zahrozil a odešel.
Howie vykoukl ze svého úkrytu a když viděl Bellin smutný obličej, přešel k ní a pevně jí objal. Ani se nebránila a hledala útěchu v jeho měkkém náručí.
Po půl hodině přišly komorné s horou krásných šatů, aby si Bella vybrala ty nejkrásnější na ples. Chvíli se v nich přehrabovala, dokud nenašla ty nejošklivější, které mohly být. Howie po chvíli vykoukl z ložnice a padla mu brada. Bell stála u velkého zrcadla a urovnávala si velkou květinu ve vlasech. Dlouhé černé, stejně fanaticky kytkované šaty na ní skoro visely, ramena byla příliš velká, pas zase tak úzký, že skoro nedýchala.

Howie k ní nevěřícně přišel a prohlížel si její odraz v zrcadle.
"Jak vypadám?" naposledy zkoumala účes.
Odpovědělo jí jen jeho němý pohled a kývnutí.
Bell se otočila čelem k němu. "Musím se králi přece líbit." Nemotorně se otočila v těžkém oblečení, až jí musel How podepřít, aby si nerozbila nos.
"Vypadáš jako letní zahrádka," Prohlédl si jí skeptickým okem "Hodně,hodně přebujelá letní zahrádka."
Místo pohlavku, který čekal, se mu dostalo Bellinína zvonivého zasmání.
"Přesně tak to má vypadat." Pohladila pravdomluvného chlapce po vlasech.
Howie se jí zadíval do očí a zase ho něco nutilo se k ní přiblížit a znovu okusit chuť jejích rudých rtů.
"Musím už jít." vysmekla se mu z rukou a v černých, mašličkou ozdobených střevíčků vyběhla z pokoje.
Jako vždy Howa pečlivě zamkla.

Celý večer se Bell nudila na velkolepém plese po boku krále. Všechny dost udivila tím zvláštním střihem a barvou jejích šatů, které rozzařovala, jen extravagantně růžová květina v jejích černých vlasech.
Docela jí těšilo,jak si všichni šeptají,jakou si to jejich panovník vybral prazvláštní dívku a různě pomlouvali. Král Václav si toho, bohužel, nevšímal. Když padla půlnoc, zvedl se i s její rukou ve své a začal nekonečně dlouhý monolog, jak moc jí miluje a že si jí chce vzít a tak dále. Bell ho přestala poslouchat už po první větě. Zato dvořané se museli tvářit, jak moc je jeho proslov uchvátil a chtě nechtě mu museli na konci zatleskat a provolat slávu.
Vypili spolu několik číší vína a král se jí několikrát marně pokusil políbit. Vždycky mu ucukla.
Začal zásnubní tanec. Král vytáhl neochotnou Bellu na nohy a odvlekl na taneční parket. Tak moc mu pošlapala nohy, že v polovině její tanečník už nemohl a raději si šel sednout. Bella vystřídala několik krásných a zkušených tanečníků, než jí to omrzelo a šla si sednout také. Začali tančit dvořané. Tehdy Bell král konečně propustil do jejích komnat.
Ze sálu odešla poklidně, ale jen prošla kolem stráže, která jí zdvořile pozdravila, zula si nepohodlné střevíčky,vzala je do ruky a utíkala do patra svých komnat, aby co nejrychleji utišila touhu znovu vidět svého věrného vězně.
Skoro do pokoje vpadla, když zamčené dveře prudce rozrazila.
Howie se probudil na gauči a hned se zvedal, když jí viděl. S nervózním úsměvem pípla, že už je zpátky, hodila boty do kouta a znaveně klesla vedle něj. Howie se přetočil na bok a díval se na ní. Bell se zaraženě dívala do země a nějak se jí nechtělo zvedat a jít k sobě do komnaty.
"Měla by ses vyspat."zašeptal Howie. "Vypadáš vážně dost unaveně."
Když ani po těch slovech nejevila známky odchodu, vzal jí do náručí.
Ani neodporovala. Chytila ho kolem krku a opájela se jeho sladkou vůní. I když byli v tomhle světě už kolikátý týden a sprchové gely ještě nespatřily světlo světa, Howie neustále voněl po lesním ovoci. Bell se z té vůně příjemně motala hlava.
Jemně jí položil do postele a chystal se k odchodu, Bell ho chytila za zápěstí.
"Copak?"Usmál se mile.
Byla ráda, že Howie přes tmu nevidí,jak je rudá.
"Co když zase začne bouřka?" Pípla tiše.
Spíše cítila, než viděla, že se usmívá.
"Neboj se, určitě už nepřijde."znovu se otočil k odchodu.
"Ale co kdyby." Kníkla znovu a zoufaleji, jen aby neodcházel.
Howie se zasmál a vrátil se k její posteli. "Tak dobře. Počkám tu, než usneš ano?" Sedl si k ní na postel a hodil si ruku přes polštář.
Bell nelenila a hned se k němu přitulila.
Trochu sebou škubl, ale nezdálo se, že by chtěl hned tak odejít.
Zhluboka se nadechovala a užívala si jeho horkem sálající tělo. Pomalinku se mu obličejem přitulila ke krku a pořád vdechovala jeho sladkou mužskou vůni.
"Krásně voníš." Špitla a ihned zrudla. Cítila, jak se zachvěl a naschvál se k němu přitiskla celým tělem a zavírala oči.
Howie,když slyšel, jak klidně oddechuje, pomalu se od ní začal zvedat. Tím pohybem jí probudil.
"Ty už jdeš pryč?"zesmutněla Bella.
Howie se ihned otočil, vrátil se k ní a objal jí do náručí. "Vůbec ne. Zůstanu tu s tebou." Mimoděk jí políbil do vlasů.
Spokojeně zavrněla, zaklonila hlavu a polibek mu vrátila na bradu.
Sklopil k ní zrak a Bell znovu zrůžověla pod jeho pohledem.
"Spi už." zašeptal, přitiskl jí k sobě a položil si hlavu na její.
Uposlechla jeho rozkazu a během několika minut spala a zdály se jí věru krásné sny.

Ráno se probudila s pořádnou bolestí hlavy a všechno se jí motalo.
"Kde jsem? Kdo jsem? Kdy bude snídaně?.." mrkala, aby zahnala barevné mžitky před očima.
"Dobré ráno." Howie už byl vzhůru a přívětivě se na ní usmíval.
"Howie? Co se včera dělo? Mám strašný okno..to zdejší víno má asi větší grády než bych čekala."znovu se chytila za hlavu.
Hrozně se lekla, když viděla Howieho vedle sebe v posteli. Naštěstí byli oba ve svých včerejších šatech, takže usoudila, že vlivem silného vína se nestala nepříčetnou. Trochu se pousmála, když jí její přítel přesvědčil, že se opravdu nic nestalo.
"Dojdu pro snídani…ou...Tak asi ne." Jakmile se posadila, všechno se znovu roztočilo a musela si zase lehnout.
Howie se zvedl a políbil jí na čelo "Já tam dojdu." otočil se ke dveřím.
Bell se zhrozila."Ale…vždyť jsi tu tajně, nesmíš…"ani nedopověděla, když zmizel ve druhém pokoji. Nechtěla se nervovat. Z postele stejně nemohla, tak raději zavřela oči a odpočívala.
Po pár minutách se Howie vrátil kupodivu s plným tácem jídla a širokým úsměvem.
"Ale jak jsi..to.."ukázala ohromeně na culícího se hocha.
"Tajemství." Pokrčil rameny a postavil jí tác na postel.
Třeštila na něj oči nevěřícně, že ho první voják nechytil a nevrátil do kobky.
Howie jí dal za záda několik polštářů, aby jakž takž mohla pohodlně sedět, přisedl si vedle ní na postel, natáhl se pro kousek nějakého masa a přiblížil jí to ke rtům.
Bell na něj chvíli nechápavě koukala, ale oddaně otevřela rty a maso snědla. Howie se usmál a natáhl se pro další.
Prohlížela si jeho tmavou pleť, ve kterých zářily dvě kaštanové oči. Tohohle muže si vysnila a přesně takový i byl ve skutečnosti. Nechala se od něj krmit jako malé dítě, ale zdálo se, že ani jednomu to v nejmenším nevadí.
"Takhle jsem tě krmila taky."zamumlala a ihned se v duchu proklela, co to zase plácá. Howie se zastavil v pohybu. "Krmila? Jak?"
Bell zaryla pohled do postele. "No tak nějak normálně." natáhla se pro kus masa a strčila si ho do pusy.

Howie na ní nechápavě koukal.
"Pojď sem."Ukázala, aby se k ní přiblížil.
Trochu se sice ošíval, ale přesto k ní naklonil hlavu. Bell ho chytila za tváře a přitáhla si ho ke rtům. How vytřeštil oči, když mu začala rozevírat rty a snažila se ho nakrmit, jako to dělala celou dobu, co byl v komatu. Chytila ho, aby jí neutekl a jemně mu nabízela jídlo ze svých úst. Byl trochu zmatený a zaskočený, ale jídlo stydlivě spolkl. Bylo to elektrizující. Nemohl uvěřit, že se o něj až tak starala, že mu nabízela jídlo z vlastních úst, jen aby on přežil.
Po chvíli Bella pustila jeho rty a zbytek jídla spolkla. Howie se musel několikrát nadechnout, aby dokázal vydržet tu náhlou záplavu vzrušení. Bell si ho okatě prohlížela s neskrývaným zájmem.
"Teda..to je.." šeptal přes nádechy a nevěděl kam studem s očima.
"…To je hrozný tě krmit, když už se vzpouzíš." usmála se Bell a How jí úsměv oplatil.
Zvedla ruku a pohladila ho po dlouhých vlasech a hrála si s jeho pramínky.
Ještě, než se jeden nebo druhý dokázal rozhoupat k polibku, na chodbě se ozval dupot. Howie od ní odskočil a fofrem se schoval pod postel, kde díky dlouhé dece nebyl prakticky vidět.
Bell vyskočila z postele jako křepelička, stáhla ze sebe páchnoucí šaty a rychle se oblékla do prvních normálních šatů, které jí padly do ruky. Ještě když se oblékala, do jejího pokoje vtrhl vládce.
"Můj králi." zvedla se a uctivě se uklonila, když vešel do její ložnice,aniž by zaklepal.
"Má drahá."přešel k ní a pohladil jí po tváři. Ucukla mu.
"Sir Dorought. Nevíte, má drahá, kde by mohl být? Měl přijít do trůnního sálu a bohužel se neobjevil. Stráže jsou na hlídce a tak ho hledám sám."
Bell vytřeštila oči a pohledem zabloudila pod postel.
"M...možná by mohl být v zahradě." ukázala z okna. "Potkala jsem ho včera na chodbě, říkal, že se mu naše zahrady moc líbí." Lhala, jako když tiskne, ale naštěstí jí ten důvěřivka všechno odkýval.
"Kdybyste ho viděla drahá, řekněte mu prosím, aby mě co nejdříve navštívil."usmál se a zavřel za sebou dveře.
Zatímco se Howie štrachal zpod postele, Bell se ho vyptávala, co všechno králi řekl. Zjistila, že se vydává za jejího starého přítele barda, který za ní přišel do hradu na návštěvu.
"Zajdu za ním. Uvidíme, co mi chce-."usmál se na Bell, políbil jí na čelo a raději si to odšupajdil do trůnního sálu.
Bella ohromeně sedla do křesla a aby se nenudila,začala vyšívat.

Po pár hodinách se Howie vrátil.
Bell se postavila a čekala.
Netvářil se moc šťastně. Vzal jí kolem pasu a přitulil k sobě.
"Howie co se děje?"otevřela doširoka oči strachem, že byl prozrazen.
Posadil se s ní a hrál si s jejími vlasy.
"Tak co se stalo? Co ti řekl."
Howie vzdychl a sklopil pohled. "Za pár dnů král vyhlásí válku sousednímu království a mě chce k sobě do vojska."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lenča Lenča | Web | 1. března 2010 v 19:46 | Reagovat

Takže jeru první kolo Grafické soutěže uzávěrka je do 15.3 Přeju hodně štěstí Ps:Budeš vytvářet Colorku

2 brige brige | Web | 2. března 2010 v 11:58 | Reagovat

když se rozhdone dostane po hubě:D

3 Lenča Lenča | Web | 2. března 2010 v 16:20 | Reagovat

aha to je mi líto

4 Lenča Lenča | Web | 2. března 2010 v 16:39 | Reagovat

ae aspon něcxo ne??

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama